Skip links

Laboratuvar

TAŞ TIP MERKEZİ

Laboratuvar ve Patoloji

Teşhis ve tedavi süreçlerinin tümünde laboratuvar hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Doğru teşhis sağlayabilmek ve tedavilerde başarıyı arttırmak amacıyla vücudun çeşitli bölgelerinden alınan örnekler ile durum değerlendirmesi yapılır. Kuruluşumuzda ileri düzey teknolojide tıbbi ekipmanlara sahip olan laboratuvarımız kalite kontrol standartlarına uygun olarak çalışmaktadır.

Kuruluşumuzda aşağıdaki tüm test ve işlemler yapılmaktadır.

BİYOKİMYA LABORATUVARI

 

Enzimler (Serum)

Aspartat transaminaz (AST)

Alanin transaminaz (ALT)

Alkalen fosfataz (ALP)

Gama-glutamiltransferaz (GGT)
Kreatin kinaz (CK)

Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
Laktat dehidrogenaz (LDH)

Amilaz-Lipaz

Metabolitler (Serum)

Glukoz açlık- tokluk

hBA1c

OGTT

Üre (BUN)

Kreatinin

Ürik asit

Bilirubin, total – Bilirubin,direkt – Bilirubin,indirekt

Elektrolit-Mineral (Serum)

Sodyum (Na+)

Potasyum (K+)

Klorür (Cl-)

Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

Lipid/Lipoprotein (Serum)

CRP (C-reaktif protein)

Trigliserit

Total kolesterol

HDL-kolesterol (HDL-C)

LDL-kolesterol (LDL-C)

Proteinler (Serum)

Total protein

Albümin

Troponin-I

Anemi Paneli (Serum)

Demir (Fe)

Demir bağlama kapasitesi (UIBC)

Ferritin

Folik asit

Vitamin B12

Hormonlar (Serum)

Tirotropin (TSH)

Triiyodotironin (T3 ), serbest

Tiroksin (T4),  serbest

Triiyodotironin (T3), total

Tiroksin (T4), total

Prolaktin (PRL)

Parathormon (PTH)

Folikül stimülan hormon (FSH)

Lüteinizan hormon (LH)

Progesteron

ß -Koriyonik gonadotropin (b-hCG) gebelik testi

Gebelik Tarama Testleri (Serum)

İkili test
Dörtlü Test

Belirteçler (Serum)

Prostat spesifik antijen (PSA), total

Prostat spesifik antijen (PSA), serbest

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Kanser antijen 15-3 (CA 15-3)

Kanser antijen (CA 19-9)

Kanser antijen (CA 125)

Hematolojik Testler (Tam Kan)

CBC (Tam kan sayımı; Hemogram)

Periferik yayma

ESR (Sedimantasyon)

Koagülasyon Testleri

aPTT (Aktif parsiyel trombin zamanı)

PT (Protrombin zamanı)

Fibrinojen

D-Dimer

Bulaşıcı Hastalıklar

AIDS (Anti HIV Combi (p24Ag+1/2Ab)

Hepatit B (HBs Ag)

Hepatit C (Anti HCV)

Genital Herpes Simplex (HSV Tip 2 IgG-IgM)

Sifiliz (Frengi) (VDRL,TPHA)

Candida IgA, IgG, IgM

Vitaminler

25-Hidroksivitamin D (Vitamin D)

1,25 Dihidroksivitamin D3 (1,25 Vitamin D3)

Vitamin B12

Vitamin A (Retinol)

Vitamin B1 (Tiamin

Vitamin B2 (Riboflavin

Vitamin B3 (Niacin)

Vitamin B5 (Koenzim A)

Vitamin B6 (Pridoksin)

Vitamin C (Askorbik Asit)

Vitamin D

Vitamin E (Alfa Tokofero)

Vitamin H (Biotin)

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Gaita AnaliziGaitada Mikroskopisi

Gaitada gizli kan

Gaitada Rotavirüs

Hızlı Kart Testler

influanzca A+B antijeni

Strep

İdrar Testleri

Tam otomatik idrar analizi

İdrar Mikroskopisiİdrar kültürü

Kan Grubu Kartı

Patolojik Sürüntü

P thın-prep (SMEAR)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x

Doktor Adı - Soyadı

Öz Geçmişi

Uzmanlık Alanı

  • Uzmanlık Alanları
  • Uzmanlık Alanları
  • Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgisi vs