Skip links

Ortopedi ve Travmatoloji

TAŞ TIP MERKEZİ

Ortopedi ve Travmatoloji Birimi

Ortopedi ve travmatoloji, kemikler, eklemler, kaslar, tendonlar ve bağlar gibi iskelet sistemi ile ilgili problemleri inceleyen ve tedavi eden bir tıp dalıdır. Ortopedi ve travmatoloji genellikle bir arada ele alınır. Çünkü iskelet sistemi problemleri birçok durumda travma sonucu oluşur. Eğer Göktürk ve Kemerburgaz çevresinde ortopedi ve travmatoloji bölümü için bir tıp merkezi araşıyışındaysanız, Taş Tıp Merkezi’mizi tercih ederek profesyonel bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. 

Ortopedi ve Travmatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Taş Tıp Merkezi’mizin ortodonti ve travmatoloji bölümünde aşağıdaki hastalıklarla ilgilenmekteyiz: 

 • Üst ekstremite (üst kol ve el bölgesi)
 • Alt ekstremite (bacak ve ayak bölgesi):
 • Omurga ve sırt sağlığı
 • Kemik kırıkları ve kırık tedavileri
 • Ortopedik cerrahi
 • Spor ve egzersiz yaralanmaları
 • Ortopedik hastalıklar ve durumlar
 • Pediatrik ortopedi

Ortopedi ve Travmatolojide Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tanısını koymak için çeşitli tıbbi görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Kullandığımız bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Röntgen
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Bilgisayarlı görüntüleme (CT)
 • Ultrasonografi (USG) 
 • Kan testleri
 • Elektromiyografi (EMG)
 • Laboratuvar testleri

Üst Ekstremite (Üst Kol ve El Bölgesi)

Üst ekstremite, insan vücudunun üst bölümünde yer alan kolları, omuzları, üst sırtı ve elleri içeren anatomik bir terimdir. Bu bölgelerde meydana gelen yaralanmalar, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Ortodontistlerimiz üst ekstremitedeki problemleri incelerler ve tedavi planı oluştururlar. Üst ekstremitede oluşabilecek problemler aşağıdaki gibidir:

Omuz Problemleri: Omuz problemleri; tendon iltihabı, rotator cuff yaralanmaları, omuz çıkıkları, kireçlenme, omuz kapsülü problemler ve sinir sıkışmasıdır. 

Dirsek Sorunları: Dirsek sorunları; tenis dirseği, golfçü dirseği, dirsek burkulması veya çıkığı, kubital tünel sendromu,dirsek bursiti ve dirsek kemik kırıklarıdır. 

El ve El Bileği Problemleri: El ve el bileği problemleri; karpal tünel sendromu, tenosinovit, karpal tünel tendiniti, el bileği burkulmaları veya kırıkları, el bileği kireçlenmeleri, el kistleri, romatoid artrit, tendinitler ve tendon ruptürleridir. 

Elde Travmalar ve Kırıklar: Elde travma ve kırık problemleri; parmak kırıkları, el bileği burkulmaları ve kırıkları, yüzük parmak kırığı, el parmağı burkulmaları ve yaralanmalar, tırnak yaralanmaları, derin kesikler ve yırtıklardır. 

Alt Ekstremite (Bacak ve Ayak Bölgesi)

Alt ekstremite, insan vücudunun alt kısmında yer alan ve bacakları, kalçaları, dizleri, ayakları ve bu bölgelerle ilişkilendirilen anatomik bir terimdir. Alt ekstremite, spor aktivitelerinizi, günlük yaşamınızı ve iş performansınızı etkileyebilir. Ortodontistlerimiz, bu bölgelerde meydana gelen sağlık sorunlarını inceleyerek yaşam kalitenizi artırmanızda yardımcı olmaktadırlar. Alt ekstremitede oluşabilecek problemler aşağıdaki gibidir:

Kalça Problemleri: Kalça problemleri; kalça ağrısı, kalça kireçlenmesi, kalça burkulması, kalça bursiti, kalça tendon iltihapları, kalça tendon rüptürleri ve kalça kemik kistleridir.

Diz Sorunları: Diz sorunları; diz ağrısı, menisküs yaralanmaları, diz çapraz bağ yaralanmaları, patella tendon iltihapları, diz kireçlenmesi, diz kistleri, diz burkulmaları ve kırıklarıdır. 

Ayak ve Ayak Bileği Sorunları: Ayak ve ayak bileği sorunları; ayak ağrısı, topuk ağrısı, ayak tabanı yaralanmaları, aşil tendon iltihapları, ayak kemik kırıkları, ayak bileği burkulmaları ve ayak tırnak sorunlarıdır.

Bacakta ve Ayakta Travmalar: Bacakta ve ayakta oluşan travma problemleri; bacak kırıkları, ayak kırıkları, diz burkulmaları, ayak bileği burkulmaları, aşil tendon yaralanmaları ve metatarsal kırıklarıdır.

Kemik Kırıkları ve Kırık Tedavileri

Kemik kırıkları, kemiklerin bir kuvvet veya travma sonucu kırılması durumudur. Kemik kırıkları, farklı şekillerde ve şiddetlerde olabilir. Taş Tıp Merkezi’mizin ortopedi ve rehabilitasyon biriminde, kemik kırıklarının doğru bir şekilde iyileşmesini ve fonksiyonlarını geri kazanmasına yardımcı olmaktayız.

Kapalı Kırıklar: Kapalı kırıklar, kemik kırıldığında cilt yüzeyinde herhangi bir kesik ve yara olmadan meydana gelen kırıklardır. 

Açık Kırıklar: Açık kırıklar, kemik kırıldığında cilt yüzeyinde net bir şekilde kesik, yara veya yırtıkların görüldüğü durumdur. 

Kırık Tedavisi (Çivileme, Plak, Vida): Kırık tedavisi, kırık kemiklerin doğru hizalanması ve sabitlenmesini içermektedir. Çivileme, plak ve vida yöntemleriyle kırılmış olan kemik sabitlenmektedir. 

Kırık İyileşmesi ve Rehabilitasyon: Kırık iyileşmesi ve rehabilitasyon, kemiklerin yeniden birleşmesi ve eski işlevine geri dönmesi süreçlerini içermektedir. 

Ortopedik Cerrahi

Ortopedik cerrahi; kemikler, kaslar, eklem yapıları, bağlar ve sinirlerle ilgili sorunları ve yaralanmaları tedavi eden uzmanlık alanıdır. Ortopedik cerrahi birimimiz, kas sistemi sorunlarını ele alarak yaşam kalitenizi artırmak ve ağrılarınızı azaltmak için yardımcı olmaktadır. Aşağıda ortopedik cerrahi birimimizde ilgilendiğimiz bazı hastalıklara yer verilmiştir: 

Eklem Protezi (Kalça, Diz, Omuz): Eklem protezi, hasarlı eklem yerine takılmaktadır. Böylelikle kaybedilen eklem fonksiyonu geri kazanılır. 

Spor Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi: Spor yaralanmalarının cerrahi tedavisi; sporcularda meydana gelen, kaslar, bağlar, tendonlar, kemikler ve eklemlerle ilgili yaralanmaları tedavi etmeyi içermektedir.

Kireçlenme Cerrahisi: Kireçlenme, eklem kıkırdağının aşınması, zayıflaması ve hasar görmesi sonucu eklemde ağrı ve fonksiyon kaybının oluşmasıdır. Kireçlenme cerrahisi, hastanın bu semptomlarını hafifletmeyi ve eklem hareketini geri kazanmasını amaçlamaktadır. 

Travma Sonrası Cerrahi: Travma sonrası cerrahi, bir kişinin bir kazada, yaralanmada veya başka bir travmatik olay sonucu meydana gelen fiziksel yaralanmaları tedavi etmek için gerçekleştirilen cerrahi müdahaleleri ifade eder.

Spor ve Egzersiz Yaralanmaları

Spor ve egzersiz yaralanmaları, spor veya egzersiz sırasında meydana gelen fiziksel yaralanmaları if

ade etmektedir. Bu yaralanmalar genellikle kas, bağlar, tendonlar, kemikler ve eklemlerle ilgilidir. Taş Tıp Merkezi’mizin ortopedi ve travmatoloji biriminde spor ve egzersiz yaralanmalarıyla ilgilenerek profesyonel hizmet sağlamaktayız.

Kas Yaralanmaları: Kas yaralanmaları, vücuttaki kas dokusunun hasar gördüğü durumları ifade etmektedir. 

Bağ Yaralanmaları: Bağ yaralanmaları, vücuttaki bağların zedelenmesi veya yırtılması durumunu ifade etmektedir.

Sporcu Sakatlıkları: Sporcu sakatlıkları, sporcuların antrenman ya da maç esnasında yaşadığı yaralanmaları ifade etmektedir. 

Sporcu Rehabilitasyonu: Sporcu rehabilitasyonu, sporcularda meydana gelen yaralanma sonrasında vücutlarını iyileştirmek ve fonksiyonların geri kazandırmak için yapılan fiziksel tedavi sürecini ifade etmektedir. 

Ortopedik Hastalıklar ve Durumlar

Ortopedik hastalıklar ve durumlar; iskelet ve kas sistemini etkileyen sağlık sorunlarını ifade etmektedir. Bu tür hastalıklar ve durumlar, hareket kabiliyetini, dayanıklılığı ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Aşağıda ortopedik hastalıklar ve durumlara yer verilmiştir: 

Osteoporoz: Osteoporoz, kemiklerin yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı, kemiklerin kırılganlaştığı ve kolayca kırılma riskinin arttığı bir kemik hastalığıdır. 

Romatoid Artrit: Romatoid, eklem iltihabına neden olan kronik bir romatizmal hastalıktır. 

Tendon ve Ligament Sorunları: Tendon ve ligament sorunları, vücuttaki bağ dokuları olan tendonlar ve ligamentlerin zedelenmesi, yırtılması veya iltihaplanmasıdır. 

Kireçlenme ve Eklem Problemleri: Kireçlenme ve eklem problemleri, eklem kıkırdağının aşınması ve hasar görmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Pediatrik Ortopedi

Pediatrik ortopedi, çocuklarda ve gençlerde ortopedik sorunların belirlenmesi, tedavi edilmesi ve yönetilmesini içeren uzmanlık dalıdır. Taş Tıp Merkezi’mizin pediatrik ortopedi biriminde doktorlarımız, çocukların iskelet sistemini inceleyerek gelişimleri sırasında ortaya çıkan her türlü sorun için tedavi uygulamaktadırlar. Aşağıda pediatrik ortopedi birimimizde ilgilendiğimiz bazı hastalıklara yer verilmiştir: 

Doğumsal Anomaliler (Kalça Çıkığı, Topuk Çıkığı) : Doğumsal anomaliler, bebek doğduğunda veya doğmadan önce gelişim sürecinde oluşan fiziksel veya yapısal anormallikleri ifade eder.

Büyüme ve Gelişme ile İlgili Ortopedik Sorunlar: Büyüme ve gelişme sürecinde çocuklarda ortaya çıkabilen ortopedik sorunlar, kemiklerin, kasların, eklemlerin ve diğer musküloskeletal yapıların normal gelişimini etkileyen durumları ifade eder.

Çocuklarda Kemik Kırıkları ve Tedavileri: Çocuklarda kemik kırıkları, oyun sırasında düşmeler, yaralanmalar veya kazalar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır.

Skolyoz ve Çocukluk Dönemi Omurga Problemleri: Skolyoz ve omurga problemleri; omurganın anormal şekilde yan yatması veya dönmesi durumunu ifade etmektedir. 

Siz de Göktürk ve Kemerburgaz çevresinde Ortopedi ve Travmatoloji bölümü için bir tıp merkezi arayışındaysanız, Taş Tıp Merkezini tercih ederek tedavi sürecinize başlayabilirsiniz. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x

Doktor Adı - Soyadı

Öz Geçmişi

Uzmanlık Alanı

 • Uzmanlık Alanları
 • Uzmanlık Alanları
 • Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgisi vs